La plaça dels Saldoners era l’antiga pedrera que s’usava per construir les cases del poble des de l’any 1.700. Això va permetre que la plaça anés creixent fins a formar la plaça que veiem avui dia. Una manera molt clara d’adonar-se de la importància que va tenir aquesta pedrera en el creixement del poble durant el segle XVIII, és fer una ullada a les cases del carrer Nou. Si ens fixem en les llindes que encara es conserven en la majoria d’edificis, ens adonarem que la majoria estan fetes durant aquest segle, i sempre amb el mateix tipus de pedra que s’extreia a la plaça dels Saldoners.

Cal remarcar també que aquesta plaça s’ha convertit en un excel·lent mirador des del qual podem observar el perfil de la Muntanya de Montserrat.