El Ayuntamiento de Talamanca declara tres días de luto por la muerte de Muriel Casals y la nombra hija predilecta a título póstumo

El Ple de l’Ajuntament de Talamanca, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 14 de febrer del 2016 va aprovar el següent acord: ACORD DE PLE El Ple de l’Ajuntament de Talamanca, en nom de tots els veïns i veïnes del poble, així com dels seus treballadors i càrrecs electes, vol manifestar les més sentides…